Minska matsvinnet i storköken

25 april, 2013

Cecilia Sassa Corin

Intervju med Cecilia Sassa Corin, matkonsult på Hushållningssällskapet.

Ni anordnar kurser i hur man minskar matsvinnet. Vilka kan gå era kurser? Våra utbildningar kan anpassas till olika personalgrupper och vara olika långa. Vi har utbildat kostchefer, miljöstrateger, kökspersonal och andra personalgrupper inom t ex skola och förskola.

Slängs det mycket mat i storköken?Det ser mycket olika ut i olika kök förstås och alla kök har olika försutsättningar. Det är viktigt att titta på hela matkedjan. Det är ganska vanligt att ca 20% av maten som köps in slängs, ungefär hälften i kök och servering och hälften från matgästernas tallrikar.

Vad är det för upplägg på kursen? Vanligtvis en heldag eller som två halvdagar med mellanliggande arbetsuppgift. Det är en processinriktad utbildning där vi varvar kortare föreläsningar med diskussionsuppgifter, aktivitetsdukar med konkreta och praktiska frågeställningar och värderingsövningar. Men vi har genomfört utbildningar även med andra upplägg anpassat efter kundens behov och förutsättningar. Bland annat har vi utanför projektet haft kortare utbildningar för både konsumentgrupper, beslutsfattare, avfallsföretag och miljögrupper.

Ge tre exempel på hur matsvinnet kan minska i storköken? Eftersom alla kök har egna förutsättningar är det väldigt svårt satt generalisera. Men för det första är det viktigt att planera matproduktionen, matsedeln och portionsstorlekarna väl. För det andra är det viktigt att få del av ordinarie närvarosystem och att kommunikationen mellan olika personalgrupper och matgästerna fungerar väl. För det tredje är det bra att ha mål för att minska överproduktion av mat så mycket som möjligt utan att matgästen blir utan mat.

Hur många har ni utbildat hittills?  Långt över 2 000 personer.

Vad kostar kurserna? Vi har haft projektstöd som gjort det möjligt för oss att få delfinansiering från Jordbruksverket. Nu när själva projektet är avslutat får vi ta ut våra ordinarier konsulttaxor. Vi brukar skicka offert till våra kunder.

Ditt bästa tips för att minska matsvinnet i våra privata hushåll? Gör det till en sport att en gång i veckan ha ett kylskåp och matförråd som är nästan tomt på färskvaror samtidigt som du inte slängt något som hade kunnat ätas. Det är bra både för plånboken och för miljön att minska matsvinnet så det borde inte vara så svårt med motivationen, men kanske har vi idag så stor tillgång till mat för en förhållandevis liten peng att vi slarvar.

Annars tror jag på att lära sig mer om hållbarhetsmärkning och förvaring och att planera sina inköp väl.  Sänk gärna temperaturen i kylen till +4 grader. Många behöver också bli bättre på att äta upp sina matrester, duttar och slattar.

Läs mer om Hushållningssällskapets kurser om matsvinn.

Next post: