Problemlösare in action

20 augusti, 2013


Feeding
Feeding the 5000 är en kampanj som sprider glädje och inspiration. Frivilliga problemlösare engagerar myndigheter, företag och vanliga samhällsmedborgare – för att minska matsvinnet.

Feeding the 5000 i Amsterdam nyligen

Här om sistens genomfördes en aktivitet i Amsterdam. 1 000 kg grönsaker hackades och tillreddes och inte mindre än 6 500 personer som behövde en måltid fick en.

Previous post:

Next post: