Attitydföränding i sikte – många tycker att det är omoraliskt att slänga mat

10 februari, 2014

Det svenska folket uppger som det tyngsta skälet till att minska matsvinnet är att det är omoraliskt att slänga mat, det framgår i Livsmedelsverkets (SLV) nya megaundersökning om attityder och beteenden kring matsvinn. På andra plats kommer ekonomin, att man förlorar pengar när man slänger mat. Resultatet känns faktiskt lite uppiggande. När vi ställde en liknande fråga till svenska folket i januari 2011 svarade en övervägande majoritet att det viktigaste var den egna ekonomin, på andra plats kom miljöpåverkan och först på tredje plats med betydligt färre ”röster” kom skälet att det är omoraliskt att slänga mat.

Självklart är det svårt att dra några långtgående slutsatser av detta, men nog känns det som att matsvinnsfrågan börjar sätta sig hos gemene man. Siffror om vilka ofantliga mängder mat vi i västvärlden slänger kablas ut i medierna  med jämna mellanrum. Och det verkar ha gett ett visst mått av insikt. Det är inte lätt att förändra vare sig sina egna eller andras attityder, men resultatet av SLV:s undersökning visar ändå en viss förskjutning i attityd. Dags att ge sig i kast med beteendeförändringarna också…

Annat i SLV:s undersökning som kanske inte är lika hejsan är att insikten om att man själv slänger mat är fortsatt låg. De flesta uppger att de inte slänger särskilt mycket mat. Detta trots att hushållen står för den största delen av matsvinnet.

Microsoft PowerPoint - SLV Matsvinn Kvalrapport 2013-11-08 (2)

I undersökningens kvalitativa del fick ett antal personer titta på konsumentinformation om matsvinn och vår folder ”Släng inte maten” var uppskattad. Den sågs som en ögonöppnare. Det var roligt att höra tycker vi!

 

Previous post:

Next post: