Sodexos minsta gäster bäst på att minska matsvinnet

19 augusti, 2014

Sodexo serverar 200 000 måltider varje dag i sina restauranger. Det är främst skolrestauranger, företagsrestauranger och restauranger i konferensanläggningar. I likhet med många företag i livsmedelsbranschen har Sodexo under de senaste åren sett över sitt matsvinn.

Per Liljedahl_besk

– Vår målsättning är att reducera matsvinnet med ytterligare 10 procent under 2014 men vi ska också stötta initiativ där matavfall omhändertas, säger Per Liljedahl, Quality & Environmental Manager på Sodexo.

Initiativet ingår i en större satsning som Sodexo kallar Better Tomorrow Plan. Den långsiktiga målsättningen är att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan men projektet syftar även till hjälpa kunderna att nå sina miljömål. Better Tomorrow Plan omfattar alla 80 länder som Sodexo verkar i och bygger på 18 olika löften som mäts, följs upp och redovisas.

– På matsvinnsområdet genomförde vi i Sverige ett lyckat pilotprojekt under 2012 och från januari 2013 är det implementerat i alla våra restauranger. Sedan dess har vi totalt minskat matsvinnet med 360 ton.

Hur går ni tillväga?
Vi kategoriserar svinnet i fem olika typer: förrådssvinn, beredningssvinn, serveringssvinn, överproduktion och tallrikssvinn. Vi väger, antecknar och dokumenterar matsvinnet på alla restauranger alla dagar i veckan. Det är en förutsättning för att få en överblick och för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Vilka slutsatser kan ni dra av era mätningar?
Vi ser att det största matsvinnet uppstår i serveringen, det vill säga den mat som lagts upp för servering men sedan inte går åt. Vi ser också att det är stora skillnader mellan olika typer av restauranger, t ex att matsvinnet minskar snabbare i skolrestaurangerna. Det beror på att våra minsta gäster, barnen, är mycket snabbare på att ändra sitt beteende än våra vuxna gäster.

Hur gör ni för att minska serveringssvinnet?
En viktig åtgärd är att planera noggrannare utifrån gästantal. Vi minskar t ex antalet serveringsstationer för sallad under perioder med få gäster.

Vad är den största utmaningen?
Det är svårt att bibehålla engagemanget över tid. Det är lätt i början när alla är entusiastiska men sedan är det lätt att tappa fokus. Särskilt om man redan lyckats minska till en låg nivå. Men vi satsar på att ytterligare miljöutbilda vår personal så att de ska se sitt arbete i ett större miljöperspektiv och förhoppningsvis känna stolthet över vad de gör i sin vardag.

Previous post:

Next post: