Om

Kampanjsajt för att informera om och minska matavfallet

Maten vi slänger tär på miljön och hushållsekonomin. Konsumentföreningen Stockholm har sedan 2008 arbetat för att minska matavfallet i hela livsmedelskedjan. Föreningen har bland annat arrangerat seminarier för konsumenter och livsmedelsbranschen, tagit fram en konsumentguide med tips på hur man minskar sitt matavfall, gjort attitydundersökningar och mätningar av matavfall och tagit fram ett skolmaterial och en filmkampanj.

Den här kampanjsajten har inget syfte att sälja något och kommer heller aldrig att kommersialiseras. Filmerna får gärna bäddas in på din egen webbplats, helst med en länk till den här sajten. Ju fler som ser informationen desto bättre är det. Här hittar du information om hur man bäddar in en film.

Vi godkänner pingbacks, bloggar du om innehållet med en länk till oss kommer en länk till din blogg infogas på den aktuella sidan.

Pressbilder och annan pressinformation

Konsumentföreningen Stockholm

Läs mer om KfS undersökningar om matavfall.